ProMotive perustettiin asiakkaiden pyynnöstä vuonna 2000. Tänäänkin toimimme asiakkaiden ehdoilla auttaen asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, toimimme aina yhdessä ihmisten kanssa.

Esimiesmiesvalmennukset sopeuttamistilanteissa

Hyvin hoidettu henkilöstön sopeuttamisprosessi varmistaa yritystoiminnan keskeytymättömän harjoittamisen ja takaa tilanteen, joka tyydyttää niin yritystä, irtisanottuja kuin jäljelle jäävää henkilöstöäkin. Tärkeää on, että prosessia johdetaan hyvin alusta lähtien ja ennakoidaan tulevaa. Näin ollen eri henkilöstöryhmien tiedottaminen ja esimiesten valmentaminen haastavan muutostilanteen johtamiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Esimiesvalmennus irtisanomiskeskusteluihin

Irtisanomiskeskustelujen toteuttaminen on esimiehen yksi haastavampia tehtäviä. Esimiesvalmennuksen tavoitteena on mm. käydä läpi, miten irtisanomistilanteisiin tulee valmistautua, miten viedä ne läpi ja mitä mahdollisuuksia esimiehellä on tukea irtisanottavia työntekijöitä. - Räätälöimme valmennuksen sisällön aina yrityksen tarpeen mukaan. 

Esimiesvalmennus jatkavan henkilöstön johtamiseen

Tuemme esimiehen työtä myös organisaatiossa jatkavan henkilöstön kanssa. Esimiesvalmennus jatkavan henkilöstön johtamiseen antaa esimiehille työvälineet ja tarvittavan osaamisen uuden organisaation käynnistämisen toteuttamiseksi. Esimiesvalmennuksen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen ja laadukas uuden organisaation käynnistäminen sekä organisaation mahdollisimman nopea palautuminen ja tuloksellinen toiminta. - Valmennuksen sisällön täsmennämme aina tarpeen mukaan.

Lisätietoja: Airi Sulejmani, puh. 040 588 2630, airi.sulejmani@promotive.fi

Ota meihin yhteyttä >