ProMotive perustettiin asiakkaiden pyynnöstä vuonna 2000. Tänäänkin toimimme asiakkaiden ehdoilla auttaen asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, toimimme aina yhdessä ihmisten kanssa.

Uudelleensijoituspalvelu

Uudelleensijoituksen tavoitteena on ohjata henkilöt uudelle työuralle motivoituneesti ja tehokkaasti tehden tiivistä yhteistyötä konsulttimme kanssa koko palvelun ajan. Palvelemme tuotannollis-taloudellisissa ja yksilöperusteisissa irtisanomistilanteissa yksilöitä ja ryhmiä organisaation kaikilla tasoilla räätälöimällä työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille sekä johdolle kullekin omat uudelleensijoituspalvelut. 

Tarjoamme aina henkilökohtaista tukea ja ohjausta työnhakuun sekä osallistumme uusien työmahdollisuuksien aktiiviseen hakemiseen koko palvelun ajan. Suuremmissa toimeksiannoissa aloitamme uudelleensijoituspalvelun 1-3 päivän ryhmävalmennuksella, jonka aihepiirit käsittelevät muutostilanteen hallintaa sekä työnhakua. Ryhmäkoot pidämme pieninä täsmentäen valmennuksen sisällön kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ryhmävalmennuksen jälkeen alkavat henkilökohtaiset tapaamiset ja sama konsultti vastaa henkilön ohjauksesta koko uudelleensijoitusprosessin ajan.

Yksilöllisen uudelleensijoituspalvelun keskimääräinen kesto on muutamasta kuukaudesta 12 kuukauteen. Uudelleensijoitus on sijoitus tulevaisuuteen.

Uudelleensijoituspalvelun hyödyt liikkeenjohdolle

  • Palvelumme auttaa liikkeenjohtoa muutosturvan ja eettisen henkilöstöpolitiikan suunnittelemisessa ja toteuttamisessa
  • Se auttaa luomaan luottavan ilmapiirin jäljelle jäävän henkilöstön keskuuteen ja auttaa yritystä tulokselliseen toimintaan
  • Palvelun hyödyntäminen luo osaltaan positiivista julkisuuskuvaa
  • Hyvin hoidettu henkilöstön sopeuttamisprosessi varmistaa yritystoiminnan keskeytymättömän harjoittamisen ja takaa tilanteen, joka tyydyttää niin yritystä, irtisanottuja kuin jäljelle jäävää henkilöstöäkin

Uudelleensijoittamisen hyödyt yksilölle

  • Uudelleensijoittuminen nopeutuu ja työllistyminen helpottuu ammattitaitoisella opastuksella tehokkaisiin työnhaun menetelmiin
  • Saa tietoa ja ohjausta, mistä ja milloin töitä kannattaa hakea sekä apua käytännön työnhakuun: työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu jne.
  • Konsultilta saatava henkilökohtainen tuki ja ohjaus koko uudelleensijoituspalvelun ajan – myönteisen itsetunnon palauttaminen sekä urasuunnittelun ja elämänhallinnan tehostuminen
  • Oman osaamisen syvällinen ja hetkittäin myös kriittinen tarkastelu – omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistaminen
  • Osallistumme uusien työmahdollisuuksien aktiiviseen hakemiseen koko palvelun ajan
  • Tapaamisia toteutamme henkilön kanssa tarpeen mukaan – ei rajoituksia tapaamiskerroille

Lisätietoja: Airi Sulejmani, puh. 040 588 2630, airi.sulejmani@promotive.fi

Ota meihin yhteyttä >